Företag

FÖRETAG

Pris 800.-/h, minsta deb. 2  timmar.  Upp till 10 bilder levererade på usb/cd, pris 1.350.-  Önskas fler bilder, pris enl. överenskommelse.  Fotograf Green gör det första urvalet av bilder som uppdragsgivaren kan välja från. När bilderna är valda, bearbetas bilderna med färg och kontrast, samt en grundretuschering. Önskas mer omfattande retuschering, tillkommer en kostnad per bild. Bilderna levereras högupplöst, på usb eller cd med ”fri användningsrätt”, uppdragsgivaren har då rätt att disponera bildmaterialet för egen räkning.

.

.

FINSTILT

Alla priser är exkl. moms

Milersättning tillkommer med 55.-/mil

Fotograf C Green har fullständig ensamrätt enl. upphovslagen på allt fotografiskt material

Innehar F-skattsedel

error: Copyright Protected